Volný čas

Fotosoutěž na Facebooku skupiny Lomnice n. P.

Minulý rok jsem Facebooku skupiny Lomnice n. Pop. vyhlásil soutěž o nejlepšího amatérského fotografa z Lomnice nad Popelkou. Protože odezva byla vcelku kladná, pokračuji dalším ročníkem. Je však několik změn. Chci, aby vaše pove dené fotografie neskončily pouze na Facebooku, a tak jsem požádal Město Lomnice nad Popelkou o pomoc s touto soutěží. Mám tedy dobrou zprávu. Pokud se chcete této soutěže zúčastnit se svou fotografií, kterou vystavíte zde, tak deset nejvíce „opalcovaných“ bude vytištěno na velký formát a vystaveno na Městském úřadu v Lomnici n. Pop. Prostě, uděláme vernisáž! A fotografie s nejvíce „palci – to se mi líbí" bude odměněna cenou.

Historická sídla

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Stránky