Celostátní informace k Občan a společnost

Aktuální celostátní informace, týkající se Občan a společnost, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: Občan a společnost.

Zdroj: http://www.nicm.cz/oblasti/obcan-a-stat

Vložil: Petr Šimůnek
2014-06-07