Celostátní informace k Sociálně patologickým jevům

Aktuální celostátní informace, týkající se Sociálně patologických jevů, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: Sociálně patologické jevy.

Zdroj: http://www.nicm.cz/oblasti/socialne-patologicke-jevy

Vložil: Petr Šimůnek
2014-06-07