Evropský rámec kvalifikací a Europass

EQF je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopení, porovnání a uznání kvalifikací získaných v EU. Napomáhá orientaci v  úrovních kvalifikací napříč Evropou, usnadňuje studijní i pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení. Rámec rozlišuje osm kvalifikačních úrovní, které v zásadě pokrývají všechny vzdělávací aktivity od základní školy až po vysokoškolské vzdělávání...

Více na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropsky-ramec-kvalifikaci-a-europass?lang=1&ref=m&source=email.

Zdroj: AICM, MŠMT

Vložil: Petr Šimůnek
2017-01-11