Rok 2015 připomene 70. výročí vzniku OSN a je také Evropským rokem pro rozvoj

logoOSN si v roce 2015 připomíná výročí 70 let od svého založení, oslavy vyvrcholí na podzim historickým summitem. Rok 2015 je v rámci mezinárodního společenství také rokem, kdy končí lhůta ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. Millennium Development Goals - MDGs),...


...

na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo opět dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a pro udržitelný rozvoj. Více na webu Informačního centra OSN v Praze.

I na úrovni Evropské unie se rok 2015 uvádí tématem rozvoje. Evropský rok pro rozvoj 2015 se zaměřuje každý měsíc na speciální problematiku: únor na vzdělávání, březen bude věnován otázkám genderu a duben bude měsícem zdraví. Více informací o kalendáři akcí Evropského roku pro rozvoj 2015 ve všech členských státech naleznete na stránce https://europa.eu/eyd2015/

Zdravá města se uvedenými tématy dlouhodobě zabývají a na úrovni celostátní asociace i jejích jednotlivých členů realizují řadu souvisejících aktivit. Je zajímavé připomenout, že v České republice Zdravá města v současnosti představují jediné úspěšné naplnění programů, které fungují pod patronací mezinárodního společenství OSN. Projekt Zdravé město totiž vznikl právě z iniciativy Organizace spojených národů prostřednictvím Světové zdravotní organizace (WHO).

Zdroj: Zdravá města

Vložil: Petr Šimůnek
2015-02-11