O EURODESKU

    Co je Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 33 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím.
 
Jaké informace poskytujeme
Evropské informace týkající se:
 • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,
 • aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
 • kontaktu na zahraniční organizace,
 • obecných  informací o EU.
Kde naše  informace najdete
 1. Na české internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.cz
 2. Na Facebooku www.facebook.com/EurodeskCZ
 3. Na Evropském portále pro mládež: http://europa.eu/youth/
 4. V tištěném bulletinu Mozaika: distribuován zdarma po celé ČR
 5. V Newsletteru Eurodesku:rozesílán v elektronické verzi zdarma po celé ČR, lze se zaregistrovat přes sekci Newsletter.
 6. Na evropské internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.eu
Vaše dotazy zodpovíme rádi také e-mailem, telefonicky i osobně, kontakty naleznete v sekci Kontakt.

 

Kdo je zapojen do sítě Eurodesku v ČR

V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem), které byly pro účel poskytování služeb Eurodesku zvoleny příslušným ministerstvem v každé zemi. V České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu - Evropská kancelář Eurodesku.

Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálními partnery Eurodesku, kteří poskytují informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování evropských informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k evropským informacím přístup.

Evropská kancelář Eurodesku funguje jako koordinační centrum evropské sítě Eurodesku. Tým pracovníků v Bruselu provádí pro síť výzkum v oblasti evropských informací a řídí komunikační strukturu a informační databáze. Chcete-li tuto kancelář kontaktovat, zašlete e-mail na adresu: info@eurodesk.org

Struktura sítě Eurodesk

1/ Národní partner Eurodesku:

Národního partnera najdete v Praze. Jedná jako koordinační orgán sítě Eurodesku v ČR. Pro síť vykonává následující funkce:

 • výzkum a správa evropských informací,
 • zodpovídání dotazů týkající se evropských informací,
 • správa internetových stránek Eurodesku,
 • komunikace v rámci intranetu Eurodesku (vnitřní komunikační síť Eurodesku v Evropě),
 • koordinace a realizace činností v rámci české sítě Eurodesku,
 • výzkum, správa a aktualizace informací pro Evropský portál pro mládež,
 • publikace bulletinu Mozaika.
 • příprava pravidelného newsletteru.

2/ Regionální partneři Eurodesku:

Regionální partnery Eurodesku najdete v mnoha městech po celé ČR. Kontakty na ně najdete níže.

Úkolem regionálních partnerů Eurodesku je poskytovat lepší přístup k evropským informacím na regionální úrovni. Tyto regionální jednotky, které tvoří zejména  informační centra pro mládež, používají nástroje a informace Eurodesku, aby měly stálý přístup k evropským informacím.

Regionální partneři Eurodesku se setkávají minimálně 1x do roka na zasedáních, na kterých diskutují o záležitostech spojených se správou sítě Eurodesku v ČR.

Členství v síti Eurodesk

O členství v síti Eurodesk se rozhoduje na třech úrovních: evropské, národní a regionální.

Na evropské úrovni schvaluje Evropská komise státy, které se stávají členy sítě Eurodesku.

Na národní úrovni je v zúčastněných zemích nominován státními orgány jednotlivých zemí národní partner Eurodesku. V České republice je národním partnerem Dům zahraniční spolupráce., který byl nominován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně je Eurodesk v ČR součástí Agentury pro mládež, která je organizační složkou DZS MŠMT.

Na regionální úrovni rozhoduje o účasti v síti Eurodesk národní partner Eurodesku v příslušné zemi. Regionální partnery Eurodesku v ČR jsou zejména organizace, které již s mladými lidmi a informacemi aktivně pracují (mládežnické NNO, DDM, knihovny atd.) Tyto organizace díky Eurodesku mají přístup k aktuálním evropským informacím, které se týkají především: evropských vzdělávacích programů, studia, práce a dobrovolnictví v Evropě. Mohou také využívat intranet Eurodesku, který jim umožňuje snadnou a rychlou komunikaci  s více jak 1000 mládežnickými organizacemi z 30 zemí Evropy.

Máte-li zájem zapojit se do sítě Eurodesku, kontaktujte, prosím, národního partnera Eurodesku - viz sekce kontakty.

Historie

Historie Eurodesku začíná iniciativou pracovníků s mládeží ve Skotsku, kteří se v roce 1988 vydali do Bruselu a Štrasburku získat více informací. Oficiálně pak vzniká Eurodesk ve Skotsku v roce 1990, v následujícím roce se rozšířil do celé Velké Británie. Od roku 1994 se Eurodesk rozběhl i v dalších zemích, v České Republice zahájil Eurodesk činnost v roce 1998.

Pokud Vás zajímá více z historie, můžete si o ní dozvědět na www.eurodesk.eu

Vložil: Petr Šimůnek